wat we doen

Home / wat we doen

Ruim een miljard mensen voeren iedere dag een strijd om te overleven. Dat zijn vaak vrouwen en kinderen. Maar zij weten zelf heel goed hoe zij uit de armoede kunnen komen. Ze hebben er alleen het geld niet voor.  Door nieuwe ICT ontwikkelingen (betaalmethoden en platforms) kan geld nu op grote schaal direct deze mensen bereiken. Zelfs in arme gebieden. Veel onderzoek heeft bewezen dat direct geld geven aan mensen die in extreme armoede leven zeer effectief is. 100WEEKS verbindt mensen die wat geld kunnen missen met mensen die dat beetje juist hard nodig hebben. Zo kunnen honderdduizenden families structureel uit extreme armoede komen.


Een lokale partner van 100WEEKS selecteert vrouwen die in extreme armoede leven en plannen hebben voor een eigen projectje om geld te verdienen. We maken een baseline: we meten de armoede situatie van de vrouwen. De vrouwen krijgen een simpele mobiele telefoon met een SIM kaart waarop ze mobiel geld kunnen ontvangen.

Onze lokale partner in Rwanda is de internationale organisatie Caritas.

Wij maken het geld van de donateurs over op de rekening van het lokale telecom bedrijf dat mobiel geld verstuurt. De vrouwen krijgen iedere maandag ochtend mobile money overgemaakt op hun mobiele telefoon, gedurende 100 weken. De lokale partner van 100WEEKS coacht de vrouwen, brengt ze samen in een spaargroep zodat ze leren sparen en met beter met geld omgaan.

Onze telecom partner in Rwanda is Tigo Cash.

We meten regelmatig de impact die het geld heeft op de levens van de vrouwen. We maken foto’s en tekenen verhalen op over hoe het de vrouwen vergaat. Deze informatie geven we terug aan de donateurs. We houden je 100 weken op de hoogte van hun reis uit de armoede.

De infographic hieronder laat de resultaten zien van de eerste 11 vrouwen na 50 weken van het 100WEEKS programma.

We merken dat het idee van direct geld geven aanslaat. Onze partners, ervaren professionals als ontwikkelingseconomen, reclamestrategen en sociale ondernemers zijn razend enthousiast.

Doe je ook mee? Heb je ideeën, toevoegingen of wil je meewerken? Stuur een email aan Gitte@100weeks.org

Wil je ons helpen om een nieuwe groep vrouwen uit de extreme armoede te helpen?
Click op de button en word donateur! 

Ja, onderzoeken (van o.a. Princeton, de Wereldbank) laten keer op keer zien dat geld geven aan mensen in extreme armoede, mensen op de vlucht of ontheemden een effectieve en efficiënte manier is van armoedebestrijding. Uit de onderzoeken blijkt ook dat zij zelf het beste kunnen bepalen hoe zij dit geld zinvol besteden. Zij weten zelf het beste wat goed voor hen is. Geld wordt besteed aan beter en voldoende voedsel, onderwijs, huis, gezondheidszorg, dieren, grond en investeringen in commerciële activiteiten. Het blijkt dat kindersterfte omlaag gaat, kinderen beter groeien, er minder stress is, kinderen beter presteren op school en er meer economische activiteit is. Uit onderzoek blijkt overigens ook dat arme mensen niet meer geld aan tabak of alcohol uit gaan geven door het geld dat ze ontvangen.

Het geld van 100WEEKS is niet voldoende om van te leven maar geeft mensen die in extreme armoede leven wel extra kansen om uit die armoede te komen. Uit onderzoek blijkt dat veruit de meeste ontvangers het geld niet alleen gebruiken voor consumptie goederen, maar ook voor investeringen in bijv. land, geiten, kippen, of in commerciële activiteiten. Cruciaal is dat ontvangers vanaf het begin weten dat zij het geld voor een bepaalde periode ontvangen, en dat het geld daarna stopt. Dat voorkomt dat ontvangers afhankelijk worden. Om uit armoede te komen zullen ze kleine risico’s moeten nemen. Die nemen ze pas als ze er echt op vertrouwen dat 100WEEKS blijft zorgen voor de wekelijkse overmaking van geld op hun mobiele telefoon gedurende de afgesproken periode. Met het geld van 100WEEKS zijn ze minder arm waardoor ze de ruimte krijgen om te gaan plannen. Hun horizon is niet de dag van morgen maar een jaar later. Dit biedt de kans om het leven structureel te verbeteren. Onderzoek laat zien dat mensen die kans pakken.

100WEEKS meet de impact van het geld door gebruik te maken van gevalideerde surveys. In de vorm van infographics krijgen donoren te zien wat het resultaat is van hun geld. Een gezin dat twee jaar lang 8 euro per week ontvangt, komt uit de overlevingsmodus. Kinderen gaan weer naar school, zonder honger, waardoor ze zich beter kunnen concentreren. Kindersterfte gaat omlaag omdat er nu wel geld is voor een dokter. Vrouwen gaan sparen en er kan opeens worden geïnvesteerd in land, zaad, vee, training of machines, met blijvende extra inkomsten als resultaat. Hierdoor blijven verreweg de meeste gezinnen duurzaam uit de armoede. De toegenomen koopkracht geeft ook een injectie aan de lokale economie. Mensen zijn nu in staat hun eigen toekomst vorm te geven.

We richten ons op vrouwen en vluchtelingen die in extreme armoede leven. Er zijn verschillende criteria om te bepalen of iemand arm is. We gebruiken hiervoor statistieken van de Wereldbank en VN en we kijken naar de nationale standaarden en data die worden gebruikt. Zo zijn in Rwanda, het land waar we met de pilot zijn gestart, alle burgers ingedeeld in vier inkomenscategorieën. Wij richten ons op de vrouwen in de laagste inkomenscategorie. Zij leven onder de armoedegrens.

We werken samen met lokale organisaties. Zij kennen de mensen en dorpen en de onderlinge verhoudingen tussen mensen goed. Zij selecteren de vrouwen of vluchtelingen die (a) in extreme armoede leven en (b) hard werken om zelf inkomen te verdienen. In Rwanda is onze uitvoerende partnerorganisatie Caritas omdat die organisatie in elk dorp aanwezig is. We selecteren lokale partners op basis van (a) geworteld zijn in lokale gemeenschappen en het hebben van toegang tot vrouwen en vluchtelingen die in extreme armoede leven, (b) professionaliteit (c) betrouwbaarheid en integriteit.

De selectie van de ontvangers moet lokaal worden geaccepteerd om spanningen zoveel mogelijk te voorkomen. Daarom is het cruciaal met een betrouwbare lokale partner te werken die lokale legitimiteit heeft. Er zijn verschillende methoden om spanning te voorkomen. Bijvoorbeeld door iedereen uit een dorp geld te geven (de rijkeren in een dorp zijn meestal net minder arm dan de armsten, maar wel nog behoorlijk arm). Of aan alle gezinnen en ouderen. Dat zijn voor mensen begrijpelijke indicatoren. Het is natuurlijk van wezenlijk belang om de plaatselijke overheid en leiders bij de selectie te betrekken. Hun support is nodig voor lokale acceptatie.

Afrika heeft een enorme sprong voorwaarts gemaakt op het gebied van mobiele communicatie.  Geen kabel in de grond maar gelijk over naar mobiele telefonie. De opkomst van mobiele telefonie is de meest transformerende ontwikkeling in Afrika van de laatste 20 jaar. Ook de meeste mensen die in armoede leven hebben vaak toegang tot een simpel en goedkoop mobieltje. Het meest populaire mobieltje van de armen in Rwanda is een Nokia van 7 US$ zodat ze gebeld kunnen worden voor werk. Vaak hebben ze dan echter zelf geen beltegoed. Als vrouwen geen mobieltje hebben geven wij er hun een.

100WEEKS zorgt samen met de lokale partner voor de namen en telefoonnummers van vrouwen die kwalificeren voor het programma. Van het lokale telecom bedrijf dat het mobiele geld overmaakt krijgen wij iedere week een rapportje dat bewijst naar welke telefoons hoeveel geld is overgemaakt. En wij vragen hen voor jou wat er in hun leven dankzij jouw geld is veranderd. Deze data krijg jij te zien in de vorm van infographics.

Mobiel geld is een nieuwe vorm van betalen en geld ontvangen op je mobiele telefoon. Het bestaat inderdaad wel in Afrika, Azië, Latijns Amerika en in het Midden Oosten maar nog niet in Nederland. Je telefoonnummer wordt eigenlijk een soort van bankrekening. Er is geen smartphone voor nodig. Er is net zoveel mobiel geld in omloop als dat er echt geld is gestort bij het telecom bedrijf. Voorbeelden zijn: Tigo Cash, Zain Cash,  MPesa, MTN Mobile Money en Orange Money

“Now I was able to save some money and to buy three goats.”

Jeanette

Dit filmpje laat zien waarom het geven van cash beter is dan het geven van hulpgoederen.