Wie we zijn

Home / Wie we zijn

“Ik heb 100WEEKS opgericht om op grote schaal impact te realiseren voor mensen die in extreme armoede leven.”

Jeroen de Lange: oprichter

Jarenlang heb ik gewoond en gewerkt in Afrika, met name Rwanda, Oeganda en Zuid-Sudan, voor de Nederlandse Ambassade en voor de Wereldbank. Ik heb gezien wat wel en wat niet werkt in de praktijk van de hulpverlening. Terug in Nederland heb ik als woordvoerder internationale samenwerking voor de PvdA in de Tweede Kamer steeds opgeroepen tot blijvende solidariteit met mensen die in armoede en geweld leven. In het executive programma van THNK leerde ik hoe je op een bedrijfsmatige manier innovatieve projecten op schaal brengt. De stap naar innovatie in de hulpsector was toen snel gezet. Ik heb 100WEEKS opgericht om op grote schaal impact te realiseren voor mensen die in extreme armoede leven.

“Door mensen daar op een nieuwe en directe manier te verbinden met mensen hier wordt niet alleen geven echt leuk, het draagt ook bij aan een gevoel van solidariteit.”

Gitte Buch: oprichter

Na verschillende commerciële communicatiefuncties en een paar jaar leven en werken in Afrika heb ik me als hoofd communicatie bij War Child ingezet om een breed publiek te betrekken bij de verhalen van oorlogskinderen. Tevens heb ik geholpen War Child één van de 15 sterkste merken van Nederland te worden en de transparantieprijs voor het beste jaarverslag te winnen, onder meer door flink te investeren in online. Daarna heb ik in Vietnam en Thailand gewerkt en gestudeerd: maatschappelijk verantwoord ondernemen in de praktijk door partnerschappen te sluiten tussen UNICEF en bedrijven als Unilever en Procter & Gamble. Doordat zij de krachten bundelden zijn er nu minder arme en meer beter gevoede kinderen in achtergebleven gebieden van Vietnam. Dankzij ICT-ontwikkelingen kunnen we nu arme mensen op grotenschaal bereiken en direct verbinden met donateurs, zodat we precies kunnen zien waar onze euro heengaat en wat dit oplevert, tegen minimale kosten. Dat wil ik mogelijk maken en daarom heb ik 100WEEKS opgericht.

“Ik bedenk creatieve oplossingen om betrouwbare data over levensomstandigheden van mensen te verzamelen.”

Johannes von Engelhardt: impact measurement & data analyse

Ik werk als statistiek docent en promovendus aan de Erasmus Universiteit waar ik onderzoek doe naar de verslaggeving van humanitaire rampen. Daarnaast werk ik als research consultant voor een aantal internationale ontwikkelingsorganisaties (o.a. Wereldbank en Oxfam Novib), in gebieden als Tanzania, Togo en Gaza. Ik help mee om creatieve oplossingen te bedenken hoe je onder moeilijke omstandigheden (bijvoorbeeld in afgelegen gebieden of direct na een ramp) betrouwbare data over de levensomstandigheden van mensen kunt verzamelen – steeds vaker via hun mobiel. Binnen 100WEEKS houd ik mij vooral bezig met het meten van de vooruitgang van de vrouwen en de statistische analyse en visualisering van die data. Verder maak ik foto’s en filmpjes om de indrukwekkende verhalen van de vrouwen te documenteren en terug te koppelen aan de donateurs.

“Ik geloof dat iedereen ambities heeft in het leven. Zeker ook mensen in extreme armoede.”

Fabrice Ngenzi: country manager Rwanda
Ik kom uit een succesvolle ondernemersfamilie uit Kigali, Rwanda. Ik geloof dat iedereen ambities heeft in het leven. Ook mensen die arm zijn.  Zij hebben alleen de middelen niet om die ambities waar te maken. Dat zie ik met mijn eigen ogen in de gemeenschappen waar ik werk en woon. Bij 100WEEKS ben ik country director. In deze positie kan ik mijn commerciële achtergrond en kennis, ik studeerde in Engeland business management en in Eindhoven marketing, inzetten voor de ontwikkeling van Rwanda. Dat is mijn motivatie. Omdat ik jarenlang in Nederland heb gewoond kan ik goed schakelen tussen de behoeften van donateurs en die van de vrouwen die geld ontvangen in Rwanda en die op elkaar laten aansluiten. Door de enorm snelle opkomst van mobile money liggen daar ongekende mogelijkheden. Ik wil dat de leapfrog die Rwanda met ICT heeft gemaakt ook leidt ter verbetering van mensen die in armoede leven.

De oprichters Jeroen en Gitte ontvangen op dit moment geen financiële vergoeding. Zij investeren hun tijd en betalen onkosten uit eigen zak. Op het moment dat financiering is gevonden (naar verwachting in 2017) om 100WEEKS op te schalen, ontvangen zij salaris. Het team wordt op dat moment uitgebreid met enkele betaalde krachten.

We werken samen met mensen die geloven in de missie van 100WEEKS en de innovatieve manier om deze te bereiken. Vanuit deze gedeelde passie geven professionals op vrijwillige basis hun tijd en brains aan 100WEEKS . Onderaan de pagina een overzicht van deze onmisbare adviseurs.


De Directie bestaat uit twee personen:

  • Gitte Büch: oprichter
  • Jeroen de Lange: oprichter

De Raad van Toezicht bestaat uit drie personen:

Ellen Kooij (voorzitter)
Huidige functie: Partner bij HopStep&Leap company
Expertise: Marketing, fondsenwerving, communicatie en ontwikkelingssamenwerking

Marinus Wisselink
Huidige functie: Company Secretary Tata Steel BV
Expertise: Governance, strategy en corporate affairs

Marcus Breekweg
Huidige functie: Co-founder Undagrid
Expertise: Business innovation, ICT en telecommunications

De leden van de Raad van Toezicht werken op vrijwillige basis.

100WEEKS is een stichting met ANBI status. U kunt uw gift aan 100WEEKS aftrekken van uw belasting. 100WEEKS is geregistreerd als Stichting 100WEEKS bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer: 64358070, in Amsterdam. Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN): 855631570.

Albert Gast: Albert kan als geen ander organisaties helpen te achterhalen wat hun klanten emotioneel raakt en zo een ultieme merkbeleving te ontwikkelen. Door zijn achtergrond in industrieel ontwerpen weet hij een merkbeleving door te vertalen naar design.

Jorrit Hoekstra: Jorrit is strategie consultant bij marktonderzoeksbureau Motivaction. Hij heeft goede doelen hun donateurs beter laten begrijpen en bereiken. Door zijn inbreng van feiten en inzichten heeft het actuele debat over de beeldvorming van ontwikkelingssamenwerking aan kracht gewonnen.

Justus van Oel: Justus moet naar eigen zeggen nog CEO worden van een grote oliemaatschappij of president van het Westelijk Halfrond. Cabaretier, televisie- en theatermaker, acteur, uitvinder, scenarist (o.a. van de succesvolle televisie serie Najib en Julia), wereldreiziger en schrijver is hij al.

Frank ten Veen: Frank heeft zowel in het bedrijfsleven (ING, Ahold) als bij non-profit organisaties (Cordaid) geholpen effectieve relaties op te bouwen met klanten door CRM systemen te ontwikkelen en slim in te zetten.

Leo van Zwan: Leo weet alles van armoedebestrijding in de complexe werkelijkheden van Afrika (o.a.Burkina Faso, Tanzania, Zuid-Sudan, Zambia) waar hij drie decennia lang leefde en werkte. Hij kent de hulpsector (NGO’s en overheid) als zijn broekzak.

Maarten Muijser: Maarten is tijdens zijn studie aan de Universiteit van Amsterdam overtuigd geraakt van het effect van direct geld geven. Hij heeft hierover gepubliceerd onder de titel No Cure, Just Pay. De daad bij het woord voegend werft hij fondsen voor 100WEEKS.

Marcia Luyten: Marcia is journalist, schrijver, publicist en presentator, thuis in Afrika, Limburg en Amsterdam. Momenteel presenteert zij VPRO’s Buitenhof. Zij verbindt de realiteiten van Afrika met die in Nederland door messcherpe economische en sociaal-culturele analyses in columns en essays in NRC, de Volkskrant, VrijNederland en One World.

Mat Lejeune: Mat is net afgezwaaid als chief information officer bij het Van Melle. Hij weet alles van efficiënte, effectieve en betrouwbare datasystemen – de techniek én de organisatie – , ter ondersteuning van internationale inkoop- en verkooporganisaties.

Michael Jansen: Michael is gelauwerde art director en zet al vele jaren en met succes merken – groot en klein, nieuw en bestaand – in de markt. Hij werkte in Sydney, New York, California, Londen en Amsterdam.

Raoul Kuiper: Raoul is social entrepreneur met jarenlange ervaring in online engagement. Hij verdiende zijn sporen in de reclamewereld en zette DDB tribal op; de voorloper van online marketing en branding in Nederland.

Raymond van de Klundert (Kluun): Raymond werkte jarenlang als strateeg in de reclamewereld en is een bekend schrijver die haarfijn aanvoelt hoe je een breed publiek raakt.

Scato van Opstall: Scato is een creatieve alleskunner; columnist bij de Volkskrant en Adfomatie; conceptmaker, copywiter, scenarist, gastdocent, boekenmaker en meer.

Steven Collet: Steven is diplomaat, organisatieveranderaar en innovator in internationale samenwerking, thuis in beleid en uitvoering, in Afrika en Azië en kent de successen maar ook de mislukkingen van ontwikkelingshulp.

Tineke Janssen: Tineke heeft voor grote internationale organisaties zoals KLM, Philips en Heineken onderzoek geleid om inzicht te krijgen in hun klanten, producten, innovaties en markten. Als geen ander weet zij hoe je door de juiste onderzoeksmethoden essentiële inzichten boven water krijgt.


1. De stichting is actief op het gebied van de international samenwerking en armoedebestrijding in ontwikkelingslanden en heeft ten doel:
a) de positie te verbeteren van de armste groepen in ontwikkelingslanden door hen onder meer mobiel geld, een stem en informatie te geven
b) het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn

2. De stichting bereikt haar doel door:
a. het creëren van een organisatie die giften van donoren tegen zo gering mogelijke technische en personeel kosten direct aan geselecteerde begunstigden als mobiel geld overmaakt;
b. het initiëren, implementeren en onderhouden van een systeem van overboekingen van mobiel geld, waarbij de geldstroom vanuit Nederland naar ontwikkelingslanden loopt;
c. het zorgvuldig selecteren van beoogde doelgroepen, de armste huishoudens binnen een dorpsgemeenschap in een ontwikkelingsland;
d. fondsenwerving in eerste instantie in Nederland, naar verloop van tijd ook in andere Europese fondsenwervende markten;
e. fondsenwerving in de ontwikkelingslanden waar de stichting programma’s implementeert;
f. het uitgebreid onderzoeken en transparant weergeven van de resultaten en kosten van de interventies;
g. het initiëren, implementeren en onderhouden van kostenarme, betrouwbare dataverzameling via mobiele telefonische enquêtes in rurale gebieden;
h. het geven van relevante informatie aan arme huishoudens gebruikmakend van sms campagnes, radio, en andere media;
i. het implementeren van nieuwe communicatietechnieken in onderzoeksmethoden, gegevensverzameling, en informatieverstrekking;
j. het samenbrengen van expertise, personen en organisaties om de benodigde systemen op te zetten, te onderzoeken, er op te reflecteren, en te verbeteren;
k. het geven van voorlichting en advies in woord en geschrift;
l. het stellen van een norm voor organisaties en projecten die zich bezig houden met armoedebestrijding om de effectiviteit van hun eigen programma’s aan te spiegelen.