Het meten van resultaten is een onlosmakelijk onderdeel van de 100WEEKS-methode. Elke twintig weken worden de ontvangers van 100WEEKS-geld daarom telefonisch geïnterviewd. Gaan hun kinderen naar school? Hoe vaak eten ze? Waar geven ze hun geld aan uit? Door de resultaten van deze enquêtes naast elkaar te liggen kunnen we in Amsterdam zien hoe de groepen zich ontwikkelen. Belangrijk werk: zonder deze informatie zouden we geen idee hebben of de 100WEEKS-methode werkt.

Toch is dit onderzoek nooit makkelijk. 100WEEKS streeft namelijk naar een respons van 100%: we willen elke vrouw die deelneemt spreken. Omdat 100WEEKS snel groeit neemt de schaal van het onderzoek ook toe. Vorige donderdag bereikten we een nieuw mijlpaal. Het was twintig weken geleden dat 100WEEKS van start ging met 100 vrouwen in Ghana en daarom tijd voor de eerste belronde in het West-Afrikaanse land. Binnen enkele dagen moesten drie interviewers onder leiding van landmanager Diana Akrong en hoofdverantwoordelijke dataverzameling proberen om alle 100 vrouwen telefonisch te interviewen.

De drie onderozekers namen met tablets en headsets vanuit de Ghanese hoofdstad Accra de interviews af. Om het proces van interviewen en data-invoer zo efficiënt mogelijk te houden, maken we hiervoor gebruik van een gespecialiseerde call-center software die het Nederlandse bedrijf NEBU ons kosteloos ter beschikking stelt. Dit stelt Johannes in staat om vanuit Amsterdam live de voortgang te volgen. Technisch en inhoudelijk is deze manier van werken het hoogst haalbare: we werken niet met steekproeven, maar kijken naar alle ontvangers en hebben te alle tijde inzicht in het werk van de onderzoekers. Geen enkele andere NGO weet zo snel en in zoveel detail de effecten van zijn werk inzichtelijk te maken. CHECKEN JEROEN /gitte

Het werken in de regio Suhum, de streek waar 100WEEKS actief is in Ghana, kent zo zijn eigen uitdagingen. De vrouwen zijn niet altijd makkelijk bereikbaar: gemiddeld zijn er vijf pogingen nodig om ze aan de lijn te krijgen. Mobiel bereik is bij lange na niet dekkend en de stroomvoorziening is ook beperkt. “Elektriciteit is wel beschikbaar, maar niemand daar heeft zomaar een stopcontact naast het bed”, aldus Johannes. “En als je een vrouw te pakken wilt krijgen in een dorp zonder goed bereik moet ze soms echt op een heuvel gaan staan om te kunnen bellen

Op zich al een uitdaging, maar Johannes moet daarnaast de kosten van het onderzoek zo laag mogelijk houden. Voor elke belronde zijn per groep slechts een paar tientjes beschikbaar. “Onderzoek is belangrijk maar als het te kostbaar wordt snijdt het in waar we eigenlijk voor staan: direct geld geven”, zegt Johannes.

De uitslagen worden deze week verwerkt en daarna opgestuurd aan de donateurs. Eerder onderzoek in Rwanda laat zien dat de eerste drie maanden een cruciale fase zijn voor de vrouwen in het 100WEEKS-programma. Er verandert veel in hun levens, niet alleen op materieel gebied, maar ook in de manier waarop ze naar de toekomst kijken. “Ze verleggen hun horizon en gaan weer aan de lange termijn denken”, zegt Johannes. “Zaak is dat vast te leggen wanneer het gebeurt. Het is een moment dus je kan het maar een keer meten. Wanneer het voorbij is komt het nooit meer terug.”