COVID-19: 100WEEKS-Betalingen gaan door

COVID-19 treft iedereen, overal. We zijn in het weekend van 15 maart daarom voorlopig gestopt met alle groepsinteracties in de landen waar we actief zijn: Rwanda, Ghana, Oeganda en natuurlijk ook Nederland. Bij één-op-één contact wordt altijd social distancing in acht genomen: geen fysieke interactie en afstand houden.

De cash betalingen aan de vrouwen lopen natuurlijk gewoon door. Gelukkig is mobile money coronaproof. Juist op een moment als dit hebben de vrouwen het 100WEEKS-geld hard nodig.

1OOWEEKS in de media