Doelstellingen en jaarverslagen

Wil je meer te weten komen over onze langeretermijnambities en onze strategie, lees dan even ons visie & missie document en het 100WEEKS pitchdeck. Hierin laten we je zien hoe 100WEEKS zich de komende jaren gaat ontwikkelen en hoe we dit willen aanpakken en financieren.

In het meest recente jaarverslag kun je lezen wat we in het afgelopen jaar met 100WEEKS hebben bereikt en vind je de jaarrekening met toelichting.

Voor de volledigheid vind je hier ook onze doelstellingen zoals opgenomen in de statuten van de stichting 100WEEKS.

-Visie en missie

-Langetermijnstrategie

-Statuten Stichting 100WEEKS

-Verslagen kascommissie


Doelstellingen 1. De stichting is actief op het gebied van de international samenwerking en armoedebestrijding in ontwikkelingslanden en heeft ten doel:
  1. de positie te verbeteren van de armste groepen in ontwikkelingslanden door hen onder meer mobiel geld, een stem en informatie te geven
  2. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijnDe stichting bereikt haar doel door:
 2. De stichting bereikt haar doel door:
  1. het creëren van een organisatie die giften van donoren tegen zo gering mogelijke technische en personeel kosten direct aan geselecteerde begunstigden als mobiel geld overmaakt;
  2. het initiëren, implementeren en onderhouden van een systeem van overboekingen van mobiel geld, waarbij de geldstroom vanuit Nederland naar ontwikkelingslanden loopt;
  3. het zorgvuldig selecteren van beoogde doelgroepen, de armste huishoudens binnen een dorpsgemeenschap in een ontwikkelingsland;
  4. fondsenwerving in eerste instantie in Nederland, naar verloop van tijd ook in andere Europese fondsenwervende markten;
  5. fondsenwerving in de ontwikkelingslanden waar de stichting programma’s implementeert;
  6. het uitgebreid onderzoeken en transparant weergeven van de resultaten en kosten van de interventies;
  7. het initiëren, implementeren en onderhouden van kostenarme, betrouwbare dataverzameling via mobiele telefonische enquêtes in rurale gebieden;
  8. het geven van relevante informatie aan arme huishoudens gebruikmakend van sms campagnes, radio, en andere media;
  9. het implementeren van nieuwe communicatietechnieken in onderzoeksmethoden, gegevensverzameling, en informatieverstrekking;
  10. het samenbrengen van expertise, personen en organisaties om de benodigde systemen op te zetten, te onderzoeken, er op te reflecteren, en te verbeteren;
  11. het geven van voorlichting en advies in woord en geschrift;
  12. het stellen van een norm voor organisaties en projecten die zich bezig houden met armoedebestrijding om de effectiviteit van hun eigen programma’s aan te spiegelen.